Платформа за локалну, националну и интернационалну сарадњу Младост, радост … Приближавање српског духовног наслеђа савременом човеку Приближавање српске културне баштине савременом човеку

Мапирање српског бизниса у дијаспори

Спроведен пројекат мапирања српског бизниса у дијаспори уз финансијску подршку Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије


Овај пројекат је својеврстан наставак пројекта из 2016. године и односи се на истраживање о ставовима пословних људи и организација Срба у дијаспори и расејању о успостављању сарадње са матицом.

Идеја нам је била да представницима дијаспоре дамо прилику да се у форми анкете изјасне о потребама, очекивањима, али и о поимању предности и значаја повратка завичају, у пословном смислу, као једном од недовољно истражених видова приближавању дијаспоре и матице.

Активности предвиђене овим делом пројекта подразумевале су  креирање и спровођење анкете као и прикупљање и систематизовање података. Развијени су упитници на српском и енглеском језику, контактирани су пословни људи из базе података која је реализована претходним пројектом. У финалном делу обрађени су и анализирани прикупљени податаци на основу којих је сачињен извештај уз препоруке како унапредити постојећу сарадњу са матичном државом.

С обзиром да је пројекат показао да међу припадницима српске пословне дијаспоре постоји интересовање и жеља за учешћем у пре свега економском, затим културном, али и другим видовима сарадње са матицом, Српски центар за сарадњу креирањем оваквих алата омогућава циљано повезивање организација и привредних субјеката из дијаспоре са истима у Републици Србији.

Други корак у реалиацији пројекта подразумева спровођење низа активности у наредном периоду које ће имати за циљ анализу савремених тендеција финансијско технолошке индустрије у свету и идентификацију ефикасних метода за безбедан, брз и јефтин трансфер новца и микрокредитирања дијаспоре у свету са посебним освртом на Србију.