Platforma za lokalnu, nacionalnu i internacionalnu saradnju Mladost & radost … Približavanje srpskog duhovnog nasleđa savremenom čoveku Približavanje srpske kulturne baštine savremenom čoveku

Seoska omladina za Evropu

U okviru podrške marginalizovanim grupama, u saradnji sa Kancelarijom za mlade jedne od opština sa najstarijim stanovništvom u Srbiji - Rekovac i strukovnom poljoprivrednom školom u ovoj opštini, tim Srpskog centra za saradnju razvio je predlog projekta koji ima za cilj da okupi omladinske radnike u ruralnim područjima iz različitih evropskih zemalja na obuci koja nastoji da stvori okruženje koje podstiče mlade na selu na preduzetništvo i pruža mogućnosti za zapošljavanje u seoskim područjima.


Projekat ima za cilj da proširi bazu znanja o ruralnom omladinskom radu kroz razmenu primera dobre prakse zapošljavanja u seoskim područjima, i teži da podstakne interkulturalno učenje među partnerskim zemljama, podržavajući zajedničke metodologije.

Pored toga, projekat pruža platformu za istraživanje koncepta evropskog građanstva, polazeći od lokalnih iskustava aktivnog učešća u oblasti zapošljavanja i preduzetništva mladih ljudi koji žive u ruralnim područjima, kako na Zapadnom Balkanu tako i u zemljama članicama EU.

Uz to, obuka je zamišljena kao vežba za izgradnju kapaciteta za prikupljanje realanih povratnih informacija i pruža osnovu za dalji razvoj ideja i saradnju na projektima.

Ako želite da saznate više o projektu, možete nas kontaktirati na info@cooperation.rs.